Humankapital

Enkelt sagt er Humankapitalen (HK) først og fremst kompetansen til de ansatte i en virksomhet og den verdiskapingen denne kompetansen bidrar til for arbeidsgiveren..