Formålet

Kalkyle i handelsbedrifter

Å finne tillegssatsene

kalkyle i tjenestebedrifter

Hvilke metode skal man velge? Selvkost - Bidrag