Wikien til 2SSA for faget økonomi og administrasjon

Her er det meningen at vi skal dele våre kunskaper om de forskjellige emnene. På en måte lage vår egen bok.
Emnene er:
Budsjettering
Digitale redskaper
Organisasjon, samarbeid og ledelse
Personalutvikling
Produktkalkyler
Regnskapet
Regnskapsanalyse
Rekruttering og ansettelser
Verdikjeden